SKILLNADER MELLAN ATT KÖPA EN FASTIGHET I SPANIEN OCH SVERIGE

Oct 31, 2019 VANLIGA FRÂGOR

SKILLNADER MELLAN ATT KÖPA EN FASTIGHET I SPANIEN OCH SVERIGE

Skillnaden mellan att köpa en fastighet i Spanien och Sverige är stor och det är viktigt att veta några grundläggande fakta om detta.

För det första är det viktigt att veta att för att kunna kalla sig fastighetsmäklare här i Spanien behöver man inte någon särskild utbildning och man har inga lagliga skyldigheter som kommer med titeln, det vill säga att det inte är en reglerad titel.

Här i Spanien kan en fastighet säljas med ett lån eftersom dessa tillhör fastigheten och inte ägaren.

I Sverige skrivs köpekontraktet med hjälp av mäklaren på banken, men i Spanien måste köpekontraktet officiellt undertecknas hos notariepublicus, en officiell statlig titel.

Spanien måste man betala överlåtelseskatt på 8% av köpeskillingen eller 10% moms när man köper nybyggnation. Dessa procentsatser kan skilja något beroende på vilket område i Spanien huset ligger.

Det är mycket viktigt att känna till att Spanien är ett mycket decentraliserat land med tre nivåer av lagar och regler. Specifikt betyder det att processen och reglerna kan skilja avsevärt om man köper ett hus i en stad eller i en annan.

Vill man ha hjälp med detta kan man kontakta mig på almunecar.felicia@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *